IWS Palac Lucja

Internacional Watercolor Educacion

"…mission to promote and popularize watercolor/watermedia in every part of the world" - IWS

"Ars longa, vita brevis"

About us

We invite you to the first in Europe International watercolor education centers Palace Lucja IWS. The International Watercolor Society has opened its unit in Poland. Thanks to this, you can learn to paint watercolor from the members of the largest watercolor association from the members of the association and see works of art by famous watercolor masters.

The Lucja Hotel in Zakrzów is a new luxury complex located at few minute drive from the picturesque landscape of the St. Anne’s Mountain (Góra Św. Anny). It is an ideal place of relaxation for those, who value peace, comfort and high quality service and now leave this newly opened art center.
In 2019, the International Watercolor Society (IWS) founded an education center in this place. He is led by a marriage of passionate art Dransfeld. Khrystyna - a  master of watercolors, and Siegmund - appreciate art.

O nas

Zapraszamy do pierwszego w Europie Międzynarodowego centra edukacji akwareli Pałac Lucja IWS.   International Watercolor Society otworzył swoja jednostkę w Polsce. Dzięki temu można się nauczyć malować akwarela od członków największego stowarzyszenia akwareli od członków stowarzyszenia oraz zobaczyć dzieła sztuki znanych majstrów akwareli. 

Pałac Lucja w Zakrzowie to nowo otwarty w 2011r.  luksusowy kompleks położony kilka minut drogi od malowniczej krainy Góry Św. Anny. To idealne miejsce na relaks dla osób ceniących spokój, komfort i wysoką jakość obsługi, a teraz oprocz tego nowo otwarty centrum sztuki.
Towarzystwo Akwareli (IWS) założył w tym miejscu centrum edukacji. Prowadzi go małżeństwo pasjonatami sztuki Dransfeld. Khrystyna - majster akwareli, a Siegmund - pocieniać sztuki  

Uber uns

Wir laden Sie zu den ersten in Europa internationalen Aquarellbildungszentren Palace Lucja IWS ein. Die International Watercolor Society hat ihre Niederlassung in Polen eröffnet. Dank dessen können Sie lernen, von den Mitgliedern des größten Aquarellvereins Aquarell zu malen und Kunstwerke berühmter Aquarellmeister zu sehen.

Das Hotel Lucja in Zakrzów (Sakrau) ist ein im Jahr 2011 neu erbauter luxuriöser Komplex, welcher sich ein paar Wegminuten von dem malerischen St. Annaberg (Góra Św. Anny) befindet. Das ist ein idealer Platz zur Entspannung für Personen, die Ruhe, Behaglichkeit und hohen Service schätzen.  Und jetzt das ist noch ein neu eröffnetes Kunstzentrum.
In 2019 gründete die International Watercolor Society (IWS) hier ein Bildungszentrum. Er wird von Familie Dransfeld geführt. Khrystyna ist ein bekannter Meister der Aquarelle und Siegmund ist schätzen die Kunst.